Thảo luận chương trình bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào thể hình 3 ngày 1 tuần

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#1
Mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tạ? Chương trình này được thiết kế cho bạn. Nó được thiết kế để tấn công vào từng nhóm cơ với các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào phức hợp lớn mỗi lần một tuần. Mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bao gồm 3-5 bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào.

Với chương trình này cái mà bạn nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung là kỹ thuật không phải là trọng lượng tạ. Sử dụng đúng kỹ thuật trong chương trình này trước khi chuyển tới chương trình nâng cao hơn sau 8-10 tuần.

Chương trình này tấn công vào ngực và bắp tay sau ngày Thứ 2, lưng và bắp tay trước ngày Thứ 4 và lưng vai ngày Thứ 6. Bạn cũng có thể bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 2 bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cho bụng và lưng dưới sau mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào.

Xem chi tiết tại đây.
 
#2
Ý kiến của mình thế này:
- Frequency (Tầng suất) quá ít cho người mới bắt đầu ==> Không có ích cho việc hoàn thiện kỹ thuật
- Volumn (Khối lượng) thì quá nhiều => Người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào chưa có khả năng đáp ứng với khối lượng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào luyện cao.

Tóm lại đây không phải là giáo trình lý tưởng cho đại đa số người mới bắt đầu, đặc biệt là người không có kinh nghiệm vận động thể dục thể thao.
 

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#3
Chương trình này dùng cho người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trong vòng khoảng 2 tháng. Có lẽ yếu tố làm quen là cái mà chương trình này chú trọng tới. Tớ thì thích bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ít lần và tạ nặng hơn là nhiều lần. Nhưng mỗi người thích một kiểu nên bài cũng có là một cách để từ từ cho người mới làm quen.
 
Lần sửa cuối:

Haroro_vt89

Tư Vấn
Ban Quản Trị
#4
Ý kiến của mình thế này:
- Frequency (Tầng suất) quá ít cho người mới bắt đầu ==> Không có ích cho việc hoàn thiện kỹ thuật
- Volumn (Khối lượng) thì quá nhiều => Người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào chưa có khả năng đáp ứng với khối lượng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào luyện cao.

Tóm lại đây không phải là giáo trình lý tưởng cho đại đa số người mới bắt đầu, đặc biệt là người không có kinh nghiệm vận động thể dục thể thao.
Theo em thấy giáo án này khá phù hợp cho người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào
_ Frequency: em đồng ý với bác về điểm này, Cycle bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cho các nhóm cơ xoay tua khá lâu
_ Volume: em không nghĩ khối lượng này là lớn, thậm chí còn ít. Người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào khá phù hợp với lịch này:
1/ Một buổi giới hạn 4-5 bài là OK
2/ Môt bài 3-4 hiệp cũng OK
Theo nghiên cứu thì 1 buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào Volume khoảng 20 set là OK
3/ Một hiệp 10-12 cái khá [hù hợp cho việc làm quen với tạ và vừa sức đủ để bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào kỹ thuật ban đầu. 6-12 rép cũng là khoảng đảm bảo cho sự Hypertrophy của cơ bắp.

Về bản thân em cũng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào được 1,5 năm. Tuy chưa đẹp, nhưng cũng tạm ổn. Không vì mục đích thi thố gì nên đang bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ở chế độ duy trì sức khỏe tốt.
Tuần 3 buổi, mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào như sau:
Squat: 8-10reps x 2set
Mông: 8-10reps x 2 set
Bench Press: 8-10reps x 2 set
Incline Press: 8-10reps x 2 set
Pull-up: 2 set
Over head press: 8-10 rép x 2 set
Biceps curl: 8-10reps x 2 set
Tricep: 8-10reps x 2 set
Shrug: 8-10reps x 2 set
Calves: 8-10reps x 2 set

Volume khoảng 20set/buổi
 
#5
Theo em thấy giáo án này khá phù hợp cho người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào
_ Frequency: em đồng ý với bác về điểm này, Cycle bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cho các nhóm cơ xoay tua khá lâu
_ Volume: em không nghĩ khối lượng này là lớn, thậm chí còn ít. Người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào khá phù hợp với lịch này:
1/ Một buổi giới hạn 4-5 bài là OK
2/ Môt bài 3-4 hiệp cũng OK
Theo nghiên cứu thì 1 buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào Volume khoảng 20 set là OK
3/ Một hiệp 10-12 cái khá [hù hợp cho việc làm quen với tạ và vừa sức đủ để bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào kỹ thuật ban đầu. 6-12 rép cũng là khoảng đảm bảo cho sự Hypertrophy của cơ bắp.

Về bản thân em cũng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào được 1,5 năm. Tuy chưa đẹp, nhưng cũng tạm ổn. Không vì mục đích thi thố gì nên đang bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ở chế độ duy trì sức khỏe tốt.
Tuần 3 buổi, mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào như sau:
Squat: 8-10reps x 2set
Mông: 8-10reps x 2 set
Bench Press: 8-10reps x 2 set
Incline Press: 8-10reps x 2 set
Pull-up: 2 set
Over head press: 8-10 rép x 2 set
Biceps curl: 8-10reps x 2 set
Tricep: 8-10reps x 2 set
Shrug: 8-10reps x 2 set
Calves: 8-10reps x 2 set

Volume khoảng 20set/buổi
Người mới toanh, ko quen bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào thể dục thể thao không chịu nổi volumn như vậy đâu, cái này mình nói trên cơ sở số đông quần chúng, chứ ko phải dành cho những người có chơi thể thao rồi.
Ngoài ra, high reps rất dễ mất bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung ở những khúc cuối, không có lợi cho người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào, khi kỹ thuật chưa hoàn thiện và đặc biệt là những người nóng vội.
Trường hợp này, giữ số rep vừa phải tầm 5-6 sẽ phù hợp hơn nhiều.
 

concuncon

Tư Vấn Calisthenics
Ban Quản Trị
#6
Theo em thấy giáo án này khá phù hợp cho người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào
_ Frequency: em đồng ý với bác về điểm này, Cycle bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cho các nhóm cơ xoay tua khá lâu
_ Volume: em không nghĩ khối lượng này là lớn, thậm chí còn ít. Người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào khá phù hợp với lịch này:
1/ Một buổi giới hạn 4-5 bài là OK
2/ Môt bài 3-4 hiệp cũng OK
Theo nghiên cứu thì 1 buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào Volume khoảng 20 set là OK
3/ Một hiệp 10-12 cái khá [hù hợp cho việc làm quen với tạ và vừa sức đủ để bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào kỹ thuật ban đầu. 6-12 rép cũng là khoảng đảm bảo cho sự Hypertrophy của cơ bắp.

Về bản thân em cũng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào được 1,5 năm. Tuy chưa đẹp, nhưng cũng tạm ổn. Không vì mục đích thi thố gì nên đang bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ở chế độ duy trì sức khỏe tốt.
Tuần 3 buổi, mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào như sau:
Squat: 8-10reps x 2set
Mông: 8-10reps x 2 set
Bench Press: 8-10reps x 2 set
Incline Press: 8-10reps x 2 set
Pull-up: 2 set
Over head press: 8-10 rép x 2 set
Biceps curl: 8-10reps x 2 set
Tricep: 8-10reps x 2 set
Shrug: 8-10reps x 2 set
Calves: 8-10reps x 2 set

Volume khoảng 20set/buổi
20 sets của bạn là toàn thân, mỗi movement chỉ khoảng 4 sets.
Theo mình hiệp với số reps cao không có ích cho chuyện luyện perfect form. Số reps càng cao thì tâm trí càng chú trọng vào hoàn thành reps, mỏi nên không bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào form, tạ nhẹ nên dùng form lỏng lẻo vẫn thực hiện được.
Để luyện cho form tốt nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào hiệp số reps thấp (3-8reps), nhiều hiệp (vd: 10 hiệp 3), tạ vừa đủ nặng (chơi được 6 reps nhưng chỉ bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 3). Như vậy lúc nào cũng fresh để có thể bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào điều chỉnh form.
Không tin cứ để ý những người bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào high reps và người bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào low reps xem ai có xu hướng chú ý kĩ về form nhiều hơn. Đơn giản ví dụ push up/pull up, để ý những người bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào push up/pull up cho nhiều xem mấy ai có form thật tốt.
 
#7
Theo mình như vầy tiện hơn

Tuần 4 buổi, luân phiên xen kẽ Lower và Upper, mình set up như vầy cũng hao hao tinh thần của Starting Strength hoặc Stronglift nhưng hiệu chỉnh theo hướng Lower và Upper, cái này hoàn toàn là sở thích cá nhân, nếu ai thích bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào full body thì chắc cũng ko vấn đề gì.

Nếu ai ko có thời gian, chỉ có thể bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tuần 3 buổi thì cũng có thể dùng như thế này nhưng vậy thì đôi khi Frequency sẽ thấp tuy nhiên cũng không phải là không được.

Lower
Exercises
Set Reps
Squat 3 6
Deadlift 2 6
Pull up/Weighted Pull up 3 5-8
Abs workout 3 12-15

Upper
Exercise
Set Reps
Bench 3 6
Row 3 8-10
Shoulder Press 1 5-8
Face Pull 3 12-15
 
#8
Anh Lý Thông làm topic cho người béo mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào đi, hoặc nếu có rồi anh gửi em với, em đang tìm ạ.
 

anhlong1122

Dragonborn
Ban Quản Trị
#10
Anh Lý Thông làm topic cho người béo mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào đi, hoặc nếu có rồi anh gửi em với, em đang tìm ạ.
Béo thì cũng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bình thường, thêm cái ăn giảm đi thôi
 
#12
Theo mình như vầy tiện hơn

Tuần 4 buổi, luân phiên xen kẽ Lower và Upper, mình set up như vầy cũng hao hao tinh thần của Starting Strength hoặc Stronglift nhưng hiệu chỉnh theo hướng Lower và Upper, cái này hoàn toàn là sở thích cá nhân, nếu ai thích bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào full body thì chắc cũng ko vấn đề gì.

Nếu ai ko có thời gian, chỉ có thể bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tuần 3 buổi thì cũng có thể dùng như thế này nhưng vậy thì đôi khi Frequency sẽ thấp tuy nhiên cũng không phải là không được.

Lower
Exercises
Set Reps
Squat 3 6
Deadlift 2 6
Pull up/Weighted Pull up 3 5-8
Abs workout 3 12-15

Upper
Exercise
Set Reps
Bench 3 6
Row 3 8-10
Shoulder Press 1 5-8
Face Pull 3 12-15
cái giáo trình bác đưa ra giống của Johnnie Candito thế nhỉ :ss
 
#16
hehe, vì thấy giáo trình này DL này là 2x6. trc e bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào SS xong thử qa cái này mà chịu k DL nổi 2x6 s khi SQ 3x6 xong :ss
Thế đúng rồi, hạ tạ xuống, lấy tầm 70% mà work lên, đừng lấy 6 rep max, ít cũng là tầm 8-10 rep max.

Ngoài ra, chương trình gốc của candito dành cho gần intermidiate hơn, vì tăng tạ chậm hơn và khối lượng bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nhiều hơn. Novice Trainee thì nên ưu tiên tầng suất, và nên giữ khối lượng bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cũng như set bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ít một chút.
 
#17
1 barbell bench press
2 barbell incline bench press
3 Barbell Shoulder Press
4 Seated Barbell Press Behind Neck
5 Barbell Curl
6 Standing Dumbbell Triceps Extension
7 Squat
8 Romanian Deadlift (m nghĩ Romanian Deadlift bài này hợp với VN hơn vì tạ quăng khi hạ k dc thoải mái lắm)
m nghĩ đây là 8 bài cơ bản nhất của newbies, đa phần các phòng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ở VN các chủ phòng thường chỉ cho 6 bài trên, các bài xô lưng thì m nghĩ cũng k quan trọng đối với newbies vì đa phần người mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào sẽ đều dùng lực tay để kéo, chưa cảm nhận dc cơ xô. Và chỉ cần thực hiện thật chuẩn form các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trên rồi hãy tìm kiếm những bài khác.
Các bài dumbbell m cảm thấy k thật sự tốt đối với mem mới vì họ không quen với tạ rất khó để di chuyển đều mặc dù chuyển động tự nhiên của cơ sẽ rất tốt.
Và m nghĩ khi newbies thực hiện các bài in đậm tốt với chuẩn form + độ nặng thì hãy bắt đầu nghĩ đến chuyện tăng cơ/ nghĩ đến các pp bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào khác. (có thể là 1 -2 tuần đối với ng có sức và sẽ lâu hơn đối với ng ít vận động) và khi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào các bài khác rất dễ dàng.
vd barbell bench press > 15 kg/ bên
Barbell Shoulder Press > 10 kg bên
Barbell Curl > 10 kg bên ( khá dễ dàng)
Standing Dumbbell Triceps Extension > 20 kg
Squat > 20kg/bên
Romanian Deadlift > 20 kg/bên
vd trên m nghĩ là mức chung nhất đối với các newbie nhé.
 
#18
cũng mong mọi người mới biết để bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào chứ mọi người toàn chia lịch bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nhiều isolation kinh khủng, lịch thì qá nặng so vs beginner TT
 
#19
Chừng nào mấy pro bodybuilder Việt Nam mình thôi phổ biến mấy cái bodybuilding split đi, thì dân chúng mới đc giải phóng khỏi cái tư tưởng đó được.

Khổ cái, dân không chuyên mà cứ thích bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo phương pháp của vđv cấp độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, giống như mới bắt đầu chạy marathon mà đòi chạy ngay 45 km.
 
#20
Mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tạ? Chương trình này được thiết kế cho bạn. Nó được thiết kế để tấn công vào từng nhóm cơ với các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào phức hợp lớn mỗi lần một tuần. Mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bao gồm 3-5 bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào.

Với chương trình này cái mà bạn nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung là kỹ thuật không phải là trọng lượng tạ. Sử dụng đúng kỹ thuật trong chương trình này trước khi chuyển tới chương trình nâng cao hơn sau 8-10 tuần.

Chương trình này tấn công vào ngực và bắp tay sau ngày Thứ 2, lưng và bắp tay trước ngày Thứ 4 và lưng vai ngày Thứ 6. Bạn cũng có thể bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 2 bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cho bụng và lưng dưới sau mỗi buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào.

Xem chi tiết tại đây.
Vai và chân bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cùng nhau đc k ạ? Em thường bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào t2 ngực vai tay sau, t4 lưng tay trc, t6 chân. Chân k nhiều bài nhưng sau 4 sets squats e đã muốn đi về rồi lấy sức đâu mà vai ạ? Mà em bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 6 tháng rồi, đỡ mới hơn rồi nhưng vẫn thuộc dạng gầy nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 3 buổi. Em k thích SL 5x5
 
#21
cũng mong mọi người mới biết để bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào chứ mọi người toàn chia lịch bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nhiều isolation kinh khủng, lịch thì qá nặng so vs beginner TT
Chừng nào mấy pro bodybuilder Việt Nam mình thôi phổ biến mấy cái bodybuilding split đi, thì dân chúng mới đc giải phóng khỏi cái tư tưởng đó được.

Khổ cái, dân không chuyên mà cứ thích bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo phương pháp của vđv cấp độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, giống như mới bắt đầu chạy marathon mà đòi chạy ngay 45 km.
Nhiều người bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nhiều năm rồi vẫn nghĩ bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nhiều thì tốt tuần 6 buổi x 2 tiếng thì chả mấy mà thành lực sĩ sì bo
 
#22
Vai và chân bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cùng nhau đc k ạ? Em thường bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào t2 ngực vai tay sau, t4 lưng tay trc, t6 chân. Chân k nhiều bài nhưng sau 4 sets squats e đã muốn đi về rồi lấy sức đâu mà vai ạ? Mà em bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 6 tháng rồi, đỡ mới hơn rồi nhưng vẫn thuộc dạng gầy nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 3 buổi. Em k thích SL 5x5
mình nghĩ bác bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào như thế là thì ổn r :D, đừng xen vai vào ngày chân. chắc mức tạ squats cũng lớn r nên xong là mệt ln.
Bác cắt Squats xuống 2 sets thôi, thì may ra còn sức bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào vai bác ạ...
Ko SL thì bác bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào Allpro cũng được
 
#25
bài Wide Grip Pull Up với e ko bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào đc thì nên đổi sang bài nào ?
e đổi bài Wide Grip Pull Up sang Dumbbell One Arm Triceps Extension có đc ko ?
 

Ryu1508

Moderator
Ban Quản Trị
#26
bài Wide Grip Pull Up với e ko bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào đc thì nên đổi sang bài nào ?
e đổi bài Wide Grip Pull Up sang Dumbbell One Arm Triceps Extension có đc ko ?
Ko ăn nhập gì cả, bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào Lats Pull Down hoặc negative chin up
 
#29
Cho em hỏi nếu em bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo giáo trình này và bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tuần 6 buổi hay tuần 3 buổi + cardio 3 buổi thì tốt hơn ạ
Em là tạng người skinny fat :D
 
#30
Cho em hỏi nếu em bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo giáo trình này và bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tuần 6 buổi hay tuần 3 buổi + cardio 3 buổi thì tốt hơn ạ
Em là tạng người skinny fat :D
Theo cái này thì theo cho trót đi, Mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào đừng có nghĩ đến sửa giáo án. Ko thích thì chuyển hẳn sang giáo án khác mà bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào.
Skinny fat có nhiều nguyên nhân, và đó ko phải là lý do để chọn lựa giáo án.
Tuần 6 buổi ko phải là phương án tốt cho người nghiệp dư và mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào