Recent content by L-Hope

  1. L

    Cảm ơn anh ạ!

    Cảm ơn anh ạ!
  2. L

    Chào anh ạ. Hôm nay lần đầu tiên em năng tạ cũng không nặng lắm nhưng rất mỏi và về nhà thì cánh...

    Chào anh ạ. Hôm nay lần đầu tiên em năng tạ cũng không nặng lắm nhưng rất mỏi và về nhà thì cánh tay đau nhức dữ dội. Vậy thì nên giải quyết thế nào ạ? Và mất bao lâu để thích nghi với việc nâng tạ ạ?