Gau_vi_Dai

Birthday
2/6/88 (Tuổi: 31)
Gender
Male

Điểm cấp bậc

  1. 1

    Bài Đầu Tiên

    Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.