Recent content by Công sĩ

  1. C

    Nên ăn những gì khi bulking ( xả cơ )

    Àk quên cân nặng 71kg
  2. C

    Nên ăn những gì khi bulking ( xả cơ )

    1m73 26 tuổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 6 buổi 1 tuần người hơi mỡ bụng thì cần tăng vơ trước hay giảm mỡ trước ạk.và calo 1 ngày là bao nhiêu ai tư vấn em với