thkq

Địa điểm
TPHCM
Gender
Male
Occupation
Kinh Doanh

Điểm cấp bậc

 1. 80

  Còn Ai Không Biết Bạn?

  Bài đăng của bạn được 2500 điểm đánh giá.
 2. 70

  Danh Tiếng Lan Xa

  Bài đăng của bạn được 1700 điểm đánh giá.
 3. 50

  Họ Đã Phát Cuồng!

  Bài đăng của bạn được 1000 điểm đánh giá.
 4. 60

  Không Thể Tin Được!

  Bạn đã đăng được 5000 bài.
 5. 40

  Cuồng Nhiệt!

  Bạn đã đăng được 2500 bài.
 6. 15

  Tốc Độ Đáng Nể!

  Bạn đã đăng được 500 bài.
 7. 10

  Tiếp Tục Phát Huy!

  Bạn đã đăng được 250 bài.
 8. 7

  Không Thể Ngưng!

  Bạn đã đăng được 100 bài.
 9. 10

  Tôi Ưa Thích Nó

  Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
 10. 30

  Họ Yêu Nó!

  Bài đăng của bạn được 500 điểm đánh giá.
 11. 5

  Tiếp Tục Quay Lại

  30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
 12. 20

  Bạn Nên Đăng Nhiều Hơn Nữa

  Bài đăng của bạn được 250 lần ưa thích.
 13. 15

  Thật Đáng Ưa Thích!

  Bài bạn đăng được 100 lần ưa thích.
 14. 2

  Ai Đó Ưa Thích Bạn

  Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
 15. 20

  Đam Mê

  1000 bài? Thật đáng nể!
 16. 1

  Bài Đầu Tiên

  Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.