Trophies awarded to AlistarVNS

 1. 10

  Tiếp Tục Phát Huy!

  Bạn đã đăng được 250 bài.
 2. 10

  Tôi Ưa Thích Nó

  Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
 3. 7

  Không Thể Ngưng!

  Bạn đã đăng được 100 bài.
 4. 2

  Ai Đó Ưa Thích Bạn

  Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
 5. 5

  Tiếp Tục Quay Lại

  30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
 6. 1

  Bài Đầu Tiên

  Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.