Trophies awarded to zet.st_lx

 1. 7

  Không Thể Ngưng!

  Bạn đã đăng được 100 bài.
 2. 10

  Tôi Ưa Thích Nó

  Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
 3. 5

  Tiếp Tục Quay Lại

  30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
 4. 2

  Ai Đó Ưa Thích Bạn

  Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
 5. 1

  Bài Đầu Tiên

  Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.