Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Nguyên nhân và PP khắc phục ngực lệch (các cơ khác tương tự) .

    Em cảm ơn bác chủ pic đã góp ý và sẽ tiếp thu ý kiến của bác . Nhưng ở đây em muốn hỏi xem động tác cắt ngực có làm ngực săn hơn khi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào không mà em cắt ngực trái nhiều hơn thì thấy ngực trái săn hơn còn ngực phải bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào ít thì sệ hơn hay là tai vì bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào mãi 1 mức tạ nên no chi săn chứ không to như...
  2. S

    Nguyên nhân và PP khắc phục ngực lệch (các cơ khác tương tự) .

    Em đã tham gia diễn đàn được 1 thời gian sau 1 quá trình bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào tành thấy cơ thể đã có tiến bộ nhưng chắc do bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào sai nên ngực trái nhỏ hơn ngực phải nhưng lại có vẻ săn hơn. Sau khi pic khắc phục ngực lệch đươc tạo em đã tâp thử với tạ đơn với số lần cho ngực trái nhiều hơn nhưng vẫn chưa có kết...