Kết quả tìm kiếm

  1. Theman01

    Nguyên nhân và PP khắc phục ngực lệch (các cơ khác tương tự) .

    Tình hình là mình thấy rất nhiều bạn trong WTH gặp phải vấn đề ngực lệch hay tay, vai lệch mà vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng nên mình mạo muội lập topic này chia sẻ một vài quan điểm về nguyên nhân cũng như PP khắc phục để anh em tham khảo và thảo luận thêm. I.NGUYÊN NHÂN:Thường...