9-12 tháng Chỉ là lính thôi mà

#1
Anh em nhận sét cho ý kiến nha đời lính gần 1 năm của em.
 

Attachments