xin chào các a gymer.A cho em hỏi, em 16 tuổi tap gym được 3 tháng ,bụng em lên thế kia là mấy múi

#3
6 nếu bf thấp hơn nữa là ra 2 múi dưới. Mà bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào vai chân đi. Cho tôi ưu phát triển