Phòng gym mở đến 10h

#1
Mình đang trong tình trạng ăn ko lên, ko ăn thì xuống, cv thì 7h mới xong
Nên mình đang tìm bất cứ phòng gym nào mở tới 10h or 9h30
Ở khu vực gần q4, q1 or q7