Giao lưu võ thuật giữa Flores, võ sư Cù Mai Công ngày 26/07 tại nhà Văn hoá Thanh Niên