Xin được góp ý trong giáo án tự soạn

#1
Chương trình bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào luyện trong 6 tháng tới
Ngày 1:ngực-vai-tay sau
-incline barbell bench press:3x7-9 rep
-cable crossover:2x10-12(thấp lên cao)+2x10-12 trung
-flat barbell bench press:3x7-9
-dip:3x
-standing military press:3x7-9
-bent over lateral raise:1x-10-12
-lying tricep extension:3x10-12
Ngày 2:lưng-tay trước
-Deadlift:4x4-6
-Barbell bent over row:3x7-9
-lat pull down:3x7-9
-seated cable row:3x7-9
-barbell curl:3x4-6
-seid hammer curl:1x7-9
Ngày 3:nghỉ
Ngày 4:ngực-vai-tay sau
-flat dumbell bench press:4x4-6
-incline dumbell bench press(3x7-9)+incline dumbell FLY(3x10-12):superset
-seated arnold dumbell pess:3x7-9
-dumbell lateral raise:1x10-12
-cable push down:10-12
Ngày 5:lưng-tay trước
-T bar row:3x7-9
-one arm dumbell row:3x7-9
-reverse grip pull down:3x7-9+dropset
-dumbell curl:3x7-9
-concentration curl:1x7-9
Ngày 6:chân
-squats:4x4-6
-dumbell lunge:3x7-9
-leg extension:3x7-9+dropset
-stiff legged barbell Deadlift:3x10-12
-lying leg curl:4x4-6
Ngày 7:nghỉ
Về pp bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào:giữ nguyên mức tạ mỗi hiệp(khi có thể hoàn thành bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào với số set yêu cầu thì tuần tới sẽ tăng tạ),thời gian nghỉ là 1,5p mỗi set(riêng squats và Deadlift là 3p
Sau 7 tuần liên tiếp sẽ có 1 tuần giảm volume còn khoảng 60-70%
Bữa ăn hằng ngày gồm 3 trứng gà ốp+140g yến mạch+khoảng 500g cơm trắng+200g ức gà+2 muỗng muscle pharm combat powder+1v multivitamin
 
Lần sửa cuối: