Cần thêm tạ

#1
Hết tạ rồi, ace có tạ khối tay trên 40kg ib giúp (không dùng tạ miếng ráp, không cần cao su).