cách trị gàu sau sinh

#1
tôi sắp sinh nhưng da đầu tôi rất nhiều gàu vậy sau sinh nhưng da đầu tôi vẫn còn gàu vậy sau này tôi có ảnh hưởng gì không