3-6 tháng 7 tháng của em ạ

#1
Như mọi người chỗ em nhận xét thì em phát triển khá chậm, xin gạch đá của mọi người ạ. Em đăng với mục đích học hỏi chứ chả có gì để khoe đâu ạ. Em cảm ơn !!!

20190228_183551.jpg
20190228_183551.jpg
20190312_190316.jpg
20190511_183236.jpg
IMG_20190530_181943.jpg
IMG_20190702_112348.jpg
IMG_20190923_204910.jpg
IMG_20190925_190606.jpg
 
#3
Bị skinny fat thôi. Bạn này cần nhiều nỗ lực vì người ốm khó lên cơ và mỡ bụng nhiều khó giảm
 
#6
Mình thì lại thấy bạn lên nhanh. Cơ lưng xô vai hình tam giác ngược rồi, nổi rõ từng cục nhìn rất rắn chắc