Nghỉ bán thanh lý một số thực phẩm bổ sung Mutant Whey, Best Bcaa, Casein

#1
Mình nghỉ bán nên cần thanh lý một số thực phẩm bổ sung:
1. Mutant Iso Surge 5lbs: giá thanh lý: 1.600k
2. Best Bcaa: 400k (hộp bị móp 1 chút)
3. Mutant Whey loại 10lbs: 2400k
4. Mutant Casein 5lbs: 1.450k

Bạn nào cần liên hệ mình nhé: 094.2002.866 - Quận 10, TP.HCM
 
#2
Địt mẹ page nhảm lồn, đéo có chức năng xóa tài khoảĐịt mẹ page nhảm lồn, đéo có chức năng xóa tài khoản. Ai chỉ hộ cái. Ban nick tao vĩnh viễn hộ cái. ĐCMĐịt mẹ page nhảm lồn, đéo có chức năng xóa tài khoản. Ai chỉ hộ cái. Ban nick tao vĩnh viễn hộ cái. ĐCMĐịt mẹ page nhảm lồn, đéo có chức năng xóa tài khoản. Ai chỉ hộ cái. Ban nick tao vĩnh viễn hộ cái. ĐCMĐịt mẹ page nhảm lồn, đéo có chức năng xóa tài khoản. Ai chỉ