Video ghi lại 4 tháng siết cơ giảm 17 kí mỡ, A/e cho ý kiến ạ

#1
Clip ghi lại quá trình mình siết cơ giảm mỡ cho A/e tham khảo


Và đây là kinh nghiệm mình rút ra được của mình: