Khi đàn ông Low Carb

haha, 1 năm rưỡi đã trôi wa kể từ ngày LC rồi.sau đó đa nạp một lượng lớn carb và kết quả là đã lên lại 88kg >.<.
Nhưng mà 2 tháng trước cat đã theo 1 chương trình diet khác và cũng đã xuống được 10kg. stop diet đc 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa lên lại.Tuần này cat bận rồi sắp xếp công việc và dự tính sẽ research về 1 healthy life style mới cũng đang khá phổ biến ở Úc. Dư tính sẽ phổ biến cho mọi người nhanh nhất có thể. hơn một năm trôi qua rồi quay lại topic chắc bạn bè cat đã không còn trên forum rồi. hi vọng ai vẫn còn ở đây sẽ tiếp tục ủng hộ cat nhé. Thanks