Kế hoạch và nhật kí giảm cân của Nghĩa béo :P

hê lô bạn Nghĩa đẹp zai. chúc mừng N LC thành công nhóe. N có rành về south beach k? mềnh muốn xin N 1 thực đơn south beach k biết có đc hem? thank N trc nhé :)
hem,south beach 2 tuần đầu giống LC,nói chung là mục tiêu là đẩy cơ thể vào trạng thái keto,sau đó mình có thể nạp carb nhưng là các loại carb tốt ^^! phức tạp lắm,mình cũng k đi sâu ^^!