Các kiểu tóc nam đẹp

#46
Bọn người mẫu thì nó để kiểu khỉ gì chả đẹp . Chả bù mình nhìn vào gương không tự ti thì mặc cảm.