Trò chơi "nếu... thì..." vào xả stress nào các bác ơi!!!

thỳ chắc khối người bán nhà ra đê hoặc gầm cầu ở =))
nếu t có 1 trái tim = đá ? :-?
 
thì đường vào cái ấy của anh cũng chỉ có 2 lớp quần
nếu thế giới này không cho trai và gái lấy nhau