Trò chơi "nếu... thì..." vào xả stress nào các bác ơi!!!

thì người đầu tiên tôi hút máu là vio8x ( cái tội biến người khác thành ma làm chi )
Nếu vio8x bị hút hết máu mà còn sống
 
thống nhất là stop chủ đề vio ở đây. Có ng lên tiếng r nhớ! dẹp ngay k bạn Tuấn pro ngán quá bỏ cả 4rum he he