Chức năng tin nhắn, hội thoại

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#1
Hiện chức năng tin nhắn đã được cập nhật với một số tiện ích mới. Bạn có thể đưa chú ý tin nhắn, đánh dấu, khóa/mở khóa tin nhắn, nhận tin nhắn qua email v.v.

Bạn cũng có thể tạo lời nhắn tự động trả lời các lời nhắn gửi cho bạn. Hữu ích khi bạn đi vắng một thời gian và không có mặt để trả lời tin nhắn. Để tạo lời nhắn tự động hãy vào: Thiết lập thông tin cá nhân -> tự động trả lời.
 
#2
Hiện chức năng tin nhắn đã được cập nhật với một số tiện ích mới. Bạn có thể đưa chú ý tin nhắn, đánh dấu, khóa/mở khóa tin nhắn, nhận tin nhắn qua email v.v.

Bạn cũng có thể tạo lời nhắn tự động trả lời các lời nhắn gửi cho bạn. Hữu ích khi bạn đi vắng một thời gian và không có mặt để trả lời tin nhắn. Để tạo lời nhắn tự động hãy vào: Thiết lập thông tin cá nhân -> tự động trả lời.

để huỷ trả lời tự động. thì làm như thế nào hả anh?