Tính năng nhắc tên (tag), nhận thông báo khi tên được nhắc.

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#1
Để nhắc tên một thành viên, bạn dùng @ trước tên người đó. Ví dụ: @thachsanh sẽ thêm đường link vào tên thachsanh. Và người được nhắc tên (thachsanh trong trường hợp này) sẽ nhận được thông báo là bạn đã nhắc tới tên anh ta. Anh ta có thể từ đường link thông báo mà tìm tới bài bạn đã nhắc tới anh ta.

Tính năng này tiện lợi nếu bạn muốn hệ thống tự động thông báo cho người được nhắc tên. Để họ biết là bạn đã nhắc tên họ trong bài viết.

Để kiểm tra xem bạn dùng đã đúng chưa: bạn nhấn vào tên người được nhắc và xem thẻ thành viên có hiện lên không (giống như thẻ mà bạn thấy khi nhấn vào tên thachsanh này)
 

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#3
Mr Zat Em đừng chèn đường link vào. Dùng cái @ tự động nó chèn. Nếu không là sai đấy.
 
#25
Để nhắc tên một thành viên, bạn dùng @ trước tên người đó. Ví dụ: @thachsanh sẽ thêm đường link vào tên thachsanh. Và người được nhắc tên (thachsanh trong trường hợp này) sẽ nhận được thông báo là bạn đã nhắc tới tên anh ta. Anh ta có thể từ đường link thông báo mà tìm tới bài bạn đã nhắc tới anh ta.

Tính năng này tiện lợi nếu bạn muốn hệ thống tự động thông báo cho người được nhắc tên. Để họ biết là bạn đã nhắc tên họ trong bài viết.

Để kiểm tra xem bạn dùng đã đúng chưa: bạn nhấn vào tên người được nhắc và xem thẻ thành viên có hiện lên không (giống như thẻ mà bạn thấy khi nhấn vào tên thachsanh này)
đâu mất cái shoutbox rồi sếp thachsanh_0991
mà sao e tag tên thachsanh nó cứ ra thachsanh_0991 là sao nhỉ