Arnold is back

#4
hơn 6 chục rồi mà vẫn ngon chán :D chắc hết nhiệm kỳ thống đốc bắt đầu bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lại, chứ hồi còn làm trông người dúm dó hết cả :D
 
#6
sao già rồi mà bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào vẫn lên cơ đc nhỉ? mình trẻ thế này bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào mãi ko lên, khâm phục quá.
 
#9
ảnh bác ơi cho em xem ảnh với bác thần tượng của đời em :D ước mơ nhỏ nhoi là chỉ cần bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào như như anh arnold là em vui rồi :ROFLMAO: