Bolo Yeung Chân dung 1 huyền thoại

#31
Chính là hắn,mà lúc coi thì dịch "hỏa vân tà thần",lúc coi trên sờ ta mô vi thì gọi quái vật hay tại bọn tây nó không hiểu nên phải đổi thành quái vật cho nó hỉu nhờ:D
Vai con cóc trong Tuyệt đỉnh Kungfu là của Lương TIểu Long, lúc ấy Bolo Yeung nổi tiếng quá r ai lại đi đóng cái vai vớ vẩn ấy nữa . Hơn nữa trông lão cóc đâu có cơ bắp thế này