Mem mới xin đừng chém em!!

#4
body đẹp tốt tướng nhìn ngầu đấy nha trai, cố nữa lên (y) cho em xin cái thông số chiều cao cân nặng và các số đo đi :D