Phương pháp bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 5/3/1 của Jim Wendler - powerlifter/bodybuilder

cho mình hỏi mình đang bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào binh thường, kỹ thuật ổn
bgio chuyển sang 531 vì thích sức mạnh
giáo trình này mình hiểu 1 chút rồi
nhưng cho hỏi về dinh dưỡng có điểm gì mới không
calo nạp hơn tdee hay bằng tdee, nếu hơn thì hơn bnhju
macro có gì thay đổi không,có lưu ý gì về carb, protein, fat không
cảm ơn ạ
Tìm quyển 5 3 1 của Wenler có nói rồi đó bác
 
Mà bài viết khó hiểu thật :eek:.
Để tóm gọn lại thế này:

*1 đợt = 4 buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào gồm A,B,C,D. Có thể dồn 4 buổi vào 1 tuần hay cách ngày, nhưng vẫn tính hết 4 buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào là 1 đợt.
*Training Max: tính 1RepMax của bạn, xong tính 90% của 1RM đó là training max, tất cả các % sau đây là tính theo training max. Dùng con số thấp hơn 1 chút thì tốt hơn là quá cao.
*Hiệp có dấu + là nên bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào hơn con số đó. Ví dụ 5+ là hiệp bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào với số reps cao hơn 5, nếu dư sức thì chơi hết khả năng để tạo kỉ lục.
*Bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo lịch 5/3/1 tức là mỗi đợt bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào với mức tạ và số rép khác nhau như sau:
Đợt 1: 65%x5, 75%x5, 85%x5+
Đợt 2: 70%x3, 80%x3, 90%x3+
Đợt 3: 75%x5, 85%x3, 95%x1+
Đợt 4: 40%x5, 50%x5, 60%x5
*Các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào không theo lịch 5/3/1 thì chọn 1 bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào theo hướng dẫn, bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào từ 3 tới 5 hiệp x 10 tới 15 reps, không thay đổi.
*Lịch bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào
Buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào A:
1. Barbel shoulder press:
Theo lịch 5/3/1
2. Xô/ bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lưng trên
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào xô hoặc lưng trên
3. Vai, ngực
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào vai và ngực

Buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào B
1. Deadlift:
Theo lịch 5/3/1
2. Tập hamstring, lưng dưới
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn một bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào hamstring hay lưng dưới
3. Tập bụng
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn một bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào bụng

Buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào C
1. Bench Press:
Theo lịch 5/3/1
2. Xô/ bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lưng trên
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào xô hoặc lưng trên
3. Vai, ngực
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn các bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào vai và ngực

Buổi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào D
1. Squat:
Theo lịch 5/3/1
2. Quad
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào quad
3. Tập bụng
3-5 hiệp x 10-15 reps
Chọn một bài bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào trung vào bụng


Anh @thachsanh xem có tối nghĩa chỗ nào không.
cho mình hỏi là tăng tạ 5bls thân trên 10bls thân dưới là thêm tổng lượng tạ là 5bls và 10bls hay là tăng mỗi bên 5bls và 10bls. Khi hết 1 chu kỳ thì tăng tạ vào 1rm xog tính training rep max giảm 90% thì lại bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào 5/3/1 như bình thường đúng ko ạ
 
Lần sửa cuối: