[ TaoRen] - Dự thi " Ngày ấy - Bây giờ " !

#1
mình đến với gym cũng dc 1 năm hơn rồi nhưng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cà giựt cà tang , mục đích ban đầu chỉ để giảm cân , mới có tư tưởng nghiêm túc với thể hình khoảng tháng5/2013 nhưng tới 23/9/2013 mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nghiêm túc tới h đc , thấy wed tổ chức cuộc thi này cũng đú đớn tham gia ( mặc dù ko bằng ai =.= ) để tự tạo 1 động lực cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn :D
Picture 00k.GIF

tấm này chụp hôm 20/12 lúc mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào dc 2 tháng ( bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào xong ăn noel tới 2/5 mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lại =)) ) ( chỉ số , nặng : 75kg ,V1:90 , V2 : 94 , V3 : 84 , bắp tay 29 , bắp đùi 49 ) .
Picture 005.jpg

bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lại dc 2 tháng thì bong gân vai nghĩ tới 23/9 mới mài tạ lại :((
IMG_0020.jpg tấm này chụp hôm 23/8 vừa tháo nẹp dc 2 tuần bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào dc 5 bữa đau vai wá nghĩ tới 23/9!
Và hiện nay , sau 4 tháng nghiêm túc :D
Picture 023.jpg
Picture 043.jpg
Picture 037.jpg Picture 033.jpg Picture 052.jpg
Chỉ số hiện tại :nặng 59kg , V1 93 , V2 71 , V 3 88, bắp tai 33 , bắp đùi 55 , bắp chuối 35 , vai 109 @@! ( chậm wá mọi người nhỉ )
Ảnh dự thi của mình :
ko gồng
Picture 048.jpg

Gồng :
Picture 050.jpg
 

Attachments

Lần sửa cuối:
#3
mình đến với gym cũng dc 1 năm hơn rồi nhưng bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cà giựt cà tang , mục đích ban đầu chỉ để giảm cân , mới có tư tưởng nghiêm túc với thể hình khoảng tháng5/2013 nhưng tới 23/9/2013 mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào nghiêm túc tới h đc , thấy wed tổ chức cuộc thi này cũng đú đớn tham gia ( mặc dù ko bằng ai =.= ) để tự tạo 1 động lực cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn :D
Xem đính kèm 68844
tấm này chụp hôm 20/12 lúc mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào dc 2 tháng ( bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào xong ăn noel tới 2/5 mới bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lại =)) ) ( chỉ số , nặng : 75kg ,V1:90 , V2 : 94 , V3 : 84 , bắp tay 29 , bắp đùi 49 ) .
Xem đính kèm 68846
bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào lại dc 2 tháng thì bong gân vai nghĩ tới 23/9 mới mài tạ lại :((
Xem đính kèm 68851 tấm này chụp hôm 23/8 vừa tháo nẹp dc 2 tuần bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào dc 5 bữa đau vai wá nghĩ tới 23/9!
Và hiện nay , sau 4 tháng nghiêm túc :D
Xem đính kèm 68854 Xem đính kèm 68855 Xem đính kèm 68856 Xem đính kèm 68858 Xem đính kèm 68859
Chỉ số hiện tại :nặng 59kg , V1 93 , V2 71 , V 3 88, bắp tai 33 , bắp đùi 55 , bắp chuối 35 , vai 109 @@! ( chậm wá mọi người nhỉ )
Ảnh dự thi của mình :
ko gồng
Xem đính kèm 68861
Gồng :
Xem đính kèm 68862
PIC cuối bụng hóp vào làm j vậy :confused::confused:
 
#7
Mỡ còn nhiều quá, quan tâm đến chế độ ăn và bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào thêm Hiit sẽ tốt hơn. Chúc bác sớm đặt được mục tiêu. Tặng bạn mục tiêu xả hàng nè