( Liennhi) Dự thi "Ngày ấy - Bây giờ)

#34
ơ, vậy chị LN đăng ảnh để mọi người làm động lực mà, đâu phải "dự thi"? Đăng sai chỗ rùi.