Quy định chuyển ảnh trên 1 năm sang mục lưu trữ

thachsanh

Don Vittorio
Ban Quản Trị
#1
Các chủ đề trong mục "ảnh trên 1 năm" không có người bình luận trong vòng 3 tháng sẽ được chuyển vào chuyên mục lưu trữ này và chỉ đăng nhập mới xem được hình (trừ vài trường hợp đặc biệt).
 
Last edited by a moderator: