DỰ THI NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

#1
THỜI GIAN TẬP CỦA TÔI GẦN 2 NĂM....
TÊN :TRẦN MINH HUY
SINH: 21/3/1995
CAO: 1M76
NẶNG: 74KG
 

Attachments