3-5 năm Đang bulk :D

#1
1996
Tay 40
Calis gần 4 năm, tạ nghiêm túc được 4 tháng
Kết quả chỉ có mỗi bắp tay :)) + với ánh sáng , góc độ nên nhìn hơi ảo :))
 

Attachments

Lần sửa cuối: