3-5 năm 1m70 69kg

#2
ko thả long người thì khó mà nói.
hơn nưa, chỉ có 1/2 body, lại càng khó nói hơn :confused:
 
#18
Có nhận xét thế này:
- Chủ thớt phải tươi lên 1 tý ảnh sẽ đẹp lên khoảng 60%;
- Chủ thớt cao 1m7 mà nhìn ảnh thì người chụp ảnh phải cao 1m8;
- Lên ảnh mà vậy chắc ngoài đời...đô dữ lắm :D mỗi tội vai hơi yếu so với phần ngực