Ai cho em lời khuyen với, nản lắm rồi :(((

#61
mình cũng biết một chú (nhiều tuổi) đi bet365 chau a_link bet365 mới nhất_bet365 như thế nào cùng phòng nhưng toàn kéo xô bằng bắp tay trước chứ không kích hoạt cơ xô, hơn 1 năm rồi vẫn chưa có xô =)) chắc phải mua 2 cái xô tặng chú ấy lắp 2 bên