3-5 năm Thanh niên mới ốm dậy =))))

#3
Ông Cá hồi này hài vãi, chơi street workout nên thích mấy món kiểu xà, pakua quá.
Ông mà ốm cái gì, ốm gái thì có.
e-no-con-nho-ma-anh-1473.jpg