Share sách The Art of Lifting - Tác giả Greg Knuckles - Dành cho những ai quan tâm đến sức mạnh

Hi các bạn,

Topic được tạo đã lâu, có lẽ chủ topic không có thời gian quan tâm đến nó nên có nhiều bạn comment Email mà không có hồi đáp.
Nay mình xin đại diện chủ topic giới thiệu đến các bạn trọn bộ sách của Greg Nuckols. Bộ sách này do mình tự sưu tầm đã lâu. Ngoài quyển sách The Art Of Lifting, còn có thêm 6 quyển sách nữa bao gồm:
+ The Science Of Lifting by Greg Nuckols & Omar Isurf.
+ How To Deadlift by Greg Nuckols.
+ How To Squat by Greg Nuckols.
+ How To Bench by Greg Nuckols.
+ Bulgarian Manual by Greg Nuckols & Omar Isurf.
+ Strength And Science - The Mind Of A Lifter by Greg Nuckols.

Bạn nào cần thì comment Email, mình sẽ gởi cho các bạn.


Bạn ơi gửi cho mình nhé [email protected]

Cảm ơn bạn nhiều!
 

nameless0611

Ban Quản Trị
Hi các bạn,

Topic được tạo đã lâu, có lẽ chủ topic không có thời gian quan tâm đến nó nên có nhiều bạn comment Email mà không có hồi đáp.
Nay mình xin đại diện chủ topic giới thiệu đến các bạn trọn bộ sách của Greg Nuckols. Bộ sách này do mình tự sưu tầm đã lâu. Ngoài quyển sách The Art Of Lifting, còn có thêm 6 quyển sách nữa bao gồm:
+ The Science Of Lifting by Greg Nuckols & Omar Isurf.
+ How To Deadlift by Greg Nuckols.
+ How To Squat by Greg Nuckols.
+ How To Bench by Greg Nuckols.
+ Bulgarian Manual by Greg Nuckols & Omar Isurf.
+ Strength And Science - The Mind Of A Lifter by Greg Nuckols.

Bạn nào cần thì comment Email, mình sẽ gởi cho các bạn.

Cho mình theo 1 chân nào :)
[email protected]